CỰU BÍ THƯ HUYỆN UỶ KHÔNG GƯƠNG MẪU**

Ảnh: Sưu tầm


Hồi xưa đương chức bí thư
Lấn chiếm sử dụng đến chừ ỉm luôn
Diện tích chín ngàn mét vuông
Quyết không trả lại ngọn nguồn lòng tham
Mấy chục hộ dân đã làm
Còn ông lý sự ba xàm kì ghê
Không gương mẫu dân họ chê
Giờ đây cưỡng chế có ê không nào
Đúng là cán bộ “Đông Lào”
Tham lam có cở, cường hào có gen
Không trả lại là quá hèn
Không tự trọng là vận đen tới rồi
Tỉnh lại Nguyễn Thanh Sơn ơi!
2/3/2019
Tú Sụn
**ông Nguyễn Thanh Sơn (nguyên bí thư Huyện ủy Sông Hinh, cựu trưởng Ban Dân tộc tỉnh Phú Yên).