MÃI ĐẮM SAY

Ảnh: Sưu tầm

MÃI ĐẮM SAY
Thương mến tháng ngày những ước mơ
Đắm say tha thiết dạ mong chờ
Vườn xinh mượt trúc nhìn thờ thẫn
Ngõ đẹp tươi hoa ngắm ngẩn ngơ
Hương thoảng gió vờn nghe rộn rực
Lối mòn chân mỏi bước ngơ lơ
Sương tan nắng trải trời bừng sáng
Vương vấn ngất ngây bỗng dại khờ
14/11/2021
Tú Sụn

Đọc ngược:
Khờ dại bỗng ngây ngất vấn vương
Sáng bừng trời trải nắng tan sương
Lơ ngơ bước mỏi chân mòn lối
Rộn rực nghe vờn gió thoảng hương
Ngơ ngẩn ngắm hoa tươi đẹp ngõ
Thẫn thờ nhìn trúc mượt xinh vườn
Chờ mong dạ thiết tha say đắm
Mơ ước những ngày tháng mến thương
14/11/2021
Tú Sụn