ÔNG ẤY ĐÁNG NGƯỠNG MỘ*

Ảnh: Sưu tầm


Cựu tổng thống Peru tự sát
Vì ông ấy đã trót nhúng chàm
Dù sao thì cũng rất đáng kính
Vẫn còn hơn quan chức Việt Nam

Một hình ảnh văn minh, văn hoá
Tự xử mình, toà án lương tri
Đã biết tội và đã nhận tội
Không hối lộ, chạy chọt làm chi

Quan chức mình kéo bầy tham nhũng
Khi lộ rồi có được thế không
Thậm chí là văn hoá từ chức
Cũng chẳng hề thể hiện như mong

Là hành động trượng phu quân tử
Không như mình bần tiện tiểu nhân
Đã nhúng chàm người người đều biết
Vẫn nhơn nhơn, tiếc rẻ bản thân
20/4/2019
Tú Sụn
* Tổng thống Peru, Alan Garcia trót nhúng chàm, có lòng tự trọng nên đã tự sát trước khi cảnh sát tới nhà thực hiện lệnh bắt để phục vụ cuộc điều tra một vụ nhận hối lộ.