THU MÃN

Ảnh: Sưu tầm


Bầu trời ảm đạm nặng mù sương
Gió bất mưa phùn lạnh thấu xương
Đã hết đêm ngày luôn mong đợi
Đâu còn giây phút để yêu thương
Chia ly chẳng nói lời tao ngộ
Cách trở không nghe tiếng đoạn trường
Hữu phận vô duyên đành cách biệt
Trời thu ảm đạm nặng mù sương
20/8/2020
Tú Sụn