BỌN NÀY PHẢI CHÉM

Ảnh: Sưu tầm


BỌN NÀY PHẢI CHÉM
Buôn đây nhanh phất được cơ ngơi
Một bộ phận không nhỏ chịu chơi
Phá nát chủ trương từ rất sớm
Làm hư đường lối đã lâu rồi
Dùng tiền nên dễ chui sâu trót
Tậu chức để mà đục khoét thôi
Việc nước với dân làm chiếu lệ
Bọn này phải chém đứt làm đôi
28/6/2022
Tú Sụn