XUÂN SẦU

Ảnh: Sưu tầm


Ngày xuân rực rỡ thấy thêm sầu
Rộn rịp càng thêm thấm khổ đau
Góc phố từng đôi, lòng chạnh tủi
Công viên cặp cặp, dạ rầu rầu
Lơ ngơ lạc bước dâng niềm nhớ
Lững thững quay về nặng nỗi đau
Quạnh vắng âm thầm trong nuối tiếc
Xuân sầu, ước được có bên nhau
4/3/2020
Tú Sụn