CỔ ĐỘ RÊU PHONG

Ảnh: Sưu tầm


Lỡ bước sang ngang từ dạo ấy
Bông lau sờ sững giữa đìu hiu
Bến nước rầu rầu thôi xô sóng
Bờ cây héo hắt dưới hanh chiều

Lung linh bóng nước xanh như ngọc
Vắng vẻ buồn tênh khúc sông sầu
Cỏ đan lối nhỏ phai dấu gót
Có biết bây giờ em ở đâu

Ngày tháng đi qua tình ở lại
Phương trời thăm thẳm tít mù khơi
Từng đêm thao thức từng đêm lẻ
Buồn này vạn cổ mãi không thôi

Bao dáng lau già thay dáng mới
Ngóng trông vô vọng với thời gian
Hình bóng yêu thương biền biệt mãi
Cổ độ rêu phong hoá hoang tàn
26/3/2019
Tú Sụn