HƯƠNG THU


Hoa cúc vàng ươm trước gió êm
Trăng mơ ngã bóng lướt qua thềm
Niềm thương day dứt chưa ngừng nghỉ
Nỗi nhớ miên man mãi nhớ thêm
Lấp loáng trời cao sao có cặp
Mịt mùng đất rộng bóng đơn đêm
Thu về hương cúc thơm ngào ngạt
Gợi nhớ một thời anh với em
26/8/2017
Tú Sụn