HOA CÚC


Hoa cúc vàng ươm dưới trời êm
Trăng mơ ngã bóng lướt qua thềm
Ngan ngát hương thầm rong theo gió
Miên man nỗi nhớ dõi về em
Trời cao lấp loáng sao từng cặp
Đất rộng mịt mùng, bóng lẻ đêm
Thu về hương cúc thơm ngào ngạt
Gợi nhớ một thời anh với em
26/8/2017
Tú Sụn