THU YÊU THƯƠNG

Ảnh: Sưu tầm

Nhớ lắm thu vàng quá đỗi thương
Êm đềm dịu mát thắm tơ vương
Tựa rừng xào xạc cùng mây gió
Như suối rì rào với khói sương
Âu yếm yêu kiều tràn sắc thắm
Ái ân nồng ấm đẫm làn hương
Thoả lòng viên mãn tình cao đẹp
Nhớ lắm thu vàng quá đỗi thương
18/10/2021
Tú Sụn