NGHÈO GIẢ*

Ảnh: Sưu tầm


Tại xã Thiệu Thành, huyện Thiệu Hoá
Có một số đối tượng giả nghèo
Là vợ con, cha mẹ lãnh đạo
Lập danh sách nghèo để ăn theo

Là Bí thư, Chủ tịch Mặt trận
Vì lòng tham nên đã làm càn
Là hành động tham ô tham nhũng
Dựa thế thần, quyền lực khai gian

Quan chức này đều không xứng đáng
Bởi lòng tham quên nhục với đời
Cần thải loại ra khỏi bộ máy
Lãnh đạo gì mà quá trời ơi!

Là hành động đục khoét ngân sách
Cần xử nghiêm theo luật hiện hành
Tham nhũng vặt nơi nào cũng có
Quan bây giờ lắm đứa gian manh
14/5/2020
Tú Sụn
* Thanh Hóa: Người nhà Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch MTTQ xã Thiệu Thành, huyện Thiệu Hoá có tên trong danh sách hộ cận nghèo.