MỆ NÓ !

Ảnh: Sưu tầm


Tiền lắm thế! Xây nhà to thế
Khoe khoang chi rồi ở khó yên
Tiền đâu ra họ nghi đấy nhé
Quan xã sao lắm của nhiều tiền

Xin giới thiệu chủ nhân biệt phủ
Đó là của ông Nguyễn Văn Đàng
Vốn là chủ tịch xã Thới Sơn
Bố ruột của đương kim chủ tịch

Đã làm quan mà không gương mẫu
Hay là quan cứ muốn thì xây
Xây biệt phủ mà không xin phép
Thì với dân biết nói gì đây

Cả trưởng phòng quản lý đô thị
Phó chủ tịch thành phố Mỹ Tho
Đều phát biểu u a ú ớ
Cán bộ giờ láu lỉnh pha trò

Mệ nó! Làm quan nó làm càn
Ỷ là quan, nó quyết khoe khoang
Coi luật pháp như là cỏ rác
Để mà coi biệt phủ tiêu tan
28/11/2018
Tú Sụn