THU TÀN

 


Vầng mây lơ lửng thẳm tầng cao
Từng tốp thiên di sải cánh chao
Bóng núi nghiêng nghiêng trời nắng nhạt
Triền sông uốn lượn gió hanh hao
Mấy lùm cúc úa ong không đến
Một lối buồn thu bướm chẳng vào
Đông đến tiết trời chưa kịp rét
Mà lòng băng giá hỏi vì sao
31/12/2018
Tú Sụn