THU MƠ (1)


Làn nước trong veo bóng trăng mờ
Êm đềm phẳng lặng hồ thu mơ
Liễu buông hờ hững mong chờ gió
Cúc toả hương nồng đón nắng tơ
Mắt thương sâu quá xa chìm đắm
Môi thơm ngọt lịm tận bây giờ
Thu mơ thăm thẳm miền thương nhớ
Ước vọng trào dâng muôn ý thơ
6/8/2016
Tú Sụn