ĐƯỜNG THI KHÓ LẮM

Ảnh: Sưu tầm


ĐƯỜNG THI KHÓ LẮM
Đường luật là thơ phải chỉn chu
Du dương âm sắc buộc trơn tru
Đẹp vần cố gắng không vi phạm
Đúng luật thành tâm giữ đặc thù
Trau ý bệnh vương thành tuyệt tác
Trọng từ tránh lỗi uổng công phu
Để đời tác phẩm đâu mà dễ
Máy móc cứng đờ khó tiếp thu
20/8/2021
Tú Sụn