XUÂN ĐI ĐÂU


  1. Cuối đông giá rét lạnh lùng
    Đầu xuân ảm đạm bão bùng mưa bay
    Không em trời mãi mắt cay
    Hoa không buồn nở, gió lay cành già
    Bướm buồn trốn hạt mưa sa
    Chim sầu không hót, nhạt nhoà mùa xuân
    Lẽ ra quang cảnh tưng bừng
    Lẽ ra hoa nở, vui mừng chim reo
    Em đi xuân vội đi theo
    Để cho giọt nhớ lửng treo đầu cành
    Sợi yêu gầy guộc mong manh
    Sợi thương sợi nhớ kết thành dây neo
    Mình anh vừa chống vừa chèo
    Qua truông giông bão, qua đèo dốc trơn
    Liên miên gặm nhấn tủi hờn
    Xuân đi đâu để chập chờn giấc mơ
    Nửa đêm thức giấc làm thơ
    Em và xuân hỡi bây giờ nơi nao
    27/7/2017
    Tú Sụn